Príloha č. 1 - plánu na riešenie krízovej situácie

Zoznam a kontakty členov krízového tímu a iné dôležité kontakty

Meno
Prac. zaradenie
Telefón
Podpis
Milan ONDREJČO
Riaditeľ
 
 
Mgr. Adriana DUDÁŠOVÁ
Zodpovedný zástupca
 
 
Adriána SOMOŠIOVÁ
Praktická sestra
 
 
Patrícia ŠIBOVÁ
Praktická sestra
 
 

 

Späť na Plán riešenia krízovej situácie pri výskyte ochorenia COVID‑19 v ZpS Família