Ekonomicky oprávnené náklady

V zmysle § 72 ods. 20 písm. a Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zverejňujeme priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok (2020)

  • Ekonomicky oprávnené náklady na osobu a rok11.866,21 EUR.

  • Ekonomicky oprávnené náklady na osobu a mesiac988,85 EUR.

  • Ekonomicky oprávnené náklady na osobu a deň32,51 EUR.