Obslužné činnosti

Ubytovanie

Poskytujeme ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby
v spoločných priestoroch.
Ubytovanie poskytujeme v obytnej miestnosti jedno-, dvoj- alebo trojlôžkovej izbe s príslušenstvom. Užívanie spoločných priestorov našimi klientmi je samozrejmosťou

Stravovanie

Stravovanie poskytujeme v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav našich klientov. Pre našich klientov poskytujeme celodenné stravovanie, ktoré pozostáva z:

  • raňajok
  • desiaty
  • obeda
  • olovrantu
  • večere
  • 2. večere

Dbáme pri tom o dodržiavanie predpísanej diéty v prípade diabetickej diéty alebo pri bielkovinovej diéte. Vieme prispôsobiť jedálniček požiadavkám našich klientov pri dodržaní zásad zdravej výživy.

V našej strave prevláda prevažne ovocie a zelenina s dostatkom mliečnych, či živočíšnych bielkovín.